რეგისტრაცია

Zugdidi ზუგდიდი

შემდეგი სესია

სკრინინგის დაწყებამდე 10 დღით ადრე იპოვეთ ფილმის სათაური.

Sunday 24 December 2023
  1. → 12:00 (ბარათები ყვითელი)
  2. → კარები გახსნისა და ფილმის პრეზენტაცია: 15 წუთით ადრე
  3. → ეს სესია გრძელდება 1:50