რეგისტრაცია

Rustavi რუსთავი


Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 356

Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 515

Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 356

Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 192

Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 226

Warning: mktime() expects parameter 5 to be int, string given in /srv/sites/www.lanterne.ch/wp-content/themes/lanterne-magique/includes/shortcodes.php on line 269

შემდეგი სესია

სკრინინგის დაწყებამდე 10 დღით ადრე იპოვეთ ფილმის სათაური.

Saturday 30 March 2024
  1. → 13:00 (ბარათები ყვითელი) 16:00 (ბარათები ლურჯი)
  2. → კარები გახსნისა და ფილმის პრეზენტაცია: 15 წუთით ადრე
  3. → ეს სესია გრძელდება 1:50